Jaký je rozdíl mezi trpělivostí a nedostatkem aspirace?

Sri Chinmoy: Někteří lidé něco udělají a potom čekají na výsledek. Farmář zasadí semínko; potom čeká na déšť. Po třech, čtyřech nebo šesti měsících dostane výsledek. Něco studujete a potom s trpělivostí čekáte, abyste viděli, jestli jste složili zkoušku. Někteří lidé neudělají nic, ale očekávají výsledek. To je špatný způsob použití trpělivosti. Trpělivost říká: „Udělám ve svém duchovním životě to, co mám a výsledek položím k Nohám Nejvyššího. Jestli mi dá úspěch nebo neúspěch, záleží na Něm.“

V běžném, neaspirujícím životě neexistuje žádná akce. Neexistuje-li akce, není potřeba trpělivost. Je to pouze odevzdání se nevědomosti. Neaspirujeme-li, existuje zde pouze naše vědomé odevzdání se nevědomosti. Doufáme v něco a očekáváme něco od světa, ale jak můžeme něco očekávat, když neaspirujeme? Je to pouze hloupost. Ale jestliže aspirujeme, potom můžeme očekávat výsledek, a výsledek přijde podle Boží Vůle buď v podobě úspěchu nebo neúspěchu.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Dokonalost a překonávání.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 2016.

Toto je 323rd. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Dokonalost a překonávání, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »