Jak mohu mít více trpělivosti a pochopení pro svou dceru?

Sri Chinmoy: Ve tvém životě je Nejvyšší veškerou Trpělivostí a veškerým Pochopením. Pokud vidíš, co pro tebe dělá, a pokud jsi vděčná, potom přirozeně to stejné budeš chtít udělat pro své sladké dítě. Protože vidíš, že pro tebe někdo dělá to stejné, co se pokoušíš dělat pro svou dceru, a dělá to dokonce nekonečně lépe, potom zde pro tebe určitě existuje možnost udělat totéž pro své dítě.