Jak se Nejvyšší inkarnuje na zemi? Používá evoluci nebo něco jiného?

Sri Chinmoy: Byly uskutečněny všechny možnosti. Někdy si doslova vzal lidské tělo a prošel zrozením. Jindy se projevoval v části těla. Někdy je osmdesát procent nahoře ve vyšších světech a dvacet procent dole v pozemském světě, a jindy si chce být sto procent vědom jak vyšších, tak i nižších světů. Je jako někdo, kdo žije v prvním patře, ale má přístup do celé budovy. Někdy se inkarnuje celým svým Vědomím a někdy částí svého Vědomí.

Když Bůh začal své stvoření, vyšší duše se občas inkarnovaly v jednom ze čtyř či pěti typů forem. Někdy si kosmičtí bohové vzali lidskou podobu přímo. Neprošli zvířecím procesem . Potom si bohové již znovu nebrali lidskou inkarnaci, protože byli uspokojeni. Kosmičtí bohové neměli zájem o realizaci, kterou je třeba dosáhnout prostřednictvím evoluce na zemi; měli zájem jen o omezenou moc. Samozřejmě, tato omezená moc je nekonečně silnější než moc, kterou může vládnout jakákoliv lidská bytost.

Takže pro vyšší duše neexistoval žádný proces evoluce. Některé začaly od minerálů a některé z živočišného království. Některé se okamžitě inkarnovaly jako lidé. Kdyby všichni duchovní Mistři začali se zvířecí formou, pak jen Bůh ví, jak by probíhala evoluce duchovního vývoje.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Reinkarnace a evoluce.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 1977.

Toto je 341st. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Reinkarnace a evoluce, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »