Jak se Nejvyšší inkarnuje na zemi? Používá evoluci nebo něco jiného?

Sri Chinmoy: Využil všechny možnosti. Někdy si doslova vzal lidské tělo a prošel zrozením. Jindy se projevoval v části těla. Někdy je z osmdesáti procent nahoře ve vyšších světech a ze dvaceti procent dole v pozemském světě, a jindy si chce být na sto procent vědom jak vyšších, tak i nižších světů. Je jako někdo, kdo žije v prvním patře, ale má přístup do celé budovy. Někdy se inkarnuje celým svým Vědomím a někdy částí svého Vědomí.

Když Bůh začal své stvoření, vyšší duše se občas inkarnovaly v jedné ze čtyř či pěti typů forem. Někdy si kosmičtí bohové přímo vzali lidskou podobu. Neprošli zvířecími inkarnacemi. Potom si bohové již znovu nebrali lidskou inkarnaci, protože byli spokojení. Kosmickým bohům nezáleželo na realizaci, které je třeba dosáhnout prostřednictvím evoluce na zemi; měli zájem jen o omezenou moc. Samozřejmě, tato omezená moc je nekonečně silnější než moc, kterou může vládnout jakákoliv lidská bytost.

Takže vyšší duše neměly jen jeden způsob evoluce. Některé začaly z minerálního a jiné ze zvířecího království. A další se okamžitě inkarnovaly jako lidé. Kdyby všichni duchovní Mistři začali ve zvířecím světě, pak jen Bůh ví, jak by probíhala evoluce duchovního vývoje.

Sri Chinmoy, Reinkarnace a evoluce, (knižně nevydáno), 1977