Znali se někteří z vašich žáků v předchozí inkarnaci?

Sri Chinmoy: Toto není naše první a nemůže být ani poslední inkarnace. Dříve jsem hodně mluvil o předchozích inkarnacích, ale už jsem toho nechal, protože to jen tvoří zmatek. V ojedinělých případech, kdy mi Nejvyšší řekne, abych žákům řekl o jejich minulých inkarnacích, to udělám. Pokud mě o to požádá Nejvyšší, znamená to, že to pomůže člověku, kterého se to týká, i ostatním, kteří jsou přítomni. Jsou tu dva žáci, kteří jsou v této inkarnaci blízkými přáteli. Když jsem na ně meditoval, viděl jsem, že byli ve své předchozí inkarnaci fyzickými bratry. Byli fyzickými bratry ve své bezprostřední minulosti a byli si velmi blízcí. Ve své poslední inkarnaci měli další dva bratry a v této inkarnaci je uvidí. Když tito další bratři ke mně přijdou, oba vám je ukážu. Nemůžu říct, že všichni čtyři bratři zůstanou se mnou jako žáci celý tento život. Ale až přijdou, určitě budu schopen ukázat těmto přátelům, že to jsou jejich bratři z minulosti. Věřím, že poslední dva bratři přijdou během šesti nebo sedmi měsíců. Buď je přivedou tito dva přátelé nebo přijdou jiným způsobem. Pak bude záviset na nich, zda půjdou mojí cestou, nebo ne.

Minulost ale tady nekončí. Ve své předchozí inkarnaci byli tady tito dva přátelé bratři, ale předtím byli otcem a synem. Nic nemůže zastínit vizi mého třetího oka. Vidím, že jeden byl otcem a druhý byl synem. V této inkarnaci otec a syn, dva bratři, přišli na mou cestu. V této inkarnaci budou mít oba jednotu na duchovní úrovni. Lidští bratři, otcové a synové přicházejí a odcházejí. Ale když jste si vytvořili skutečnou duchovní jednotu, tento pocit nemůže zmizet. Když duchovní otec spojí dva duchovní bratry, jsou svázáni navždy. Když říkám, že jsou svázáni, neznamená to, že budou tak pevně svázáni, že se chtějí navzájem zabít. Ne. Budou mít jen pocit skutečné neoddělitelné jednoty. Oba si navzájem nesmírně pomohou.

Je to opravdu velká radost sledovat, jak se k nám vracejí členové naší rodiny z minulých inkarnací. Pokud bude jejich vztah v této inkarnaci založen na duchovnosti, mohou si opravdu navzájem velmi pomoci. Nicméně, pokud jeden následuje duchovní cestu a druhý žije běžným životem, je to obvykle beznadějné. Duchovní člověk si bude myslet, že ten druhý je stále v nevědomosti, a ten, kdo vede obyčejný život, si bude myslet, že ten duchovní je neužitečný, protože se vzdal světa. Nebudou si navzájem rozumět. Ale pokud následují oba duchovní život, je to skutečné božské požehnání.

Jestliže se blízcí lidé, bratři a sestry, vrátí společně a jsou si vědomi toho, čím byli, pomáhá jim to dělat skutečný pokrok. Jejich pokrok bude velmi rychlý, protože z minulosti získají určitý prospěch. Vždy říkám, že minulost je prach. Ano, minulost těm žákům realizaci nedala, ale pokud v minulosti cítili nějakou jednotu nebo blízkost a dozví se o tomto svém vztahu, obnoví si jej. Není to ve skutečnosti minulost, ale pouze vnímání jednoty mezi žáky, jejich vyšší já, které jim vracím do jejich vědomí.

Sri Chinmoy, Reinkarnace a evoluce, (knižně nevydáno), 1977