Přijmeme něco, když během meditace usneme? Hubuješ nám?

Sri Chinmoy: Když někteří z vás opravdu usnou, někdy se stane, že mi to pomůže, a to i negativně. Někdy přijdete meditovat rozrušení a rozzlobeni na mne nebo na některé žáky. Když se na mě zlobíte, vědomě mi ubližujete. Neodevzdáváte se; jen mě znovu a znovu napadáte. Ale když se ze svého jednání unavíte a usnete, tehdy se skutečně stane to, že se mně vědomě nebo nevědomě odevzdáte a zanecháte boje. Už mě nenapadáte. Tehdy jsem v situaci, kdy si vás dám na ramena. Jste jako dítě, které se zlobí na matku. Odhazuje všechno, co najde — panenky, hračky a vše — a pak se unaví. Co se pak stane? Když je zcela vyčerpané, usne, a matka s ním může dělat co chce. Podobně, když žák usne, mohu ho nosit a ukázat mu světlo. Takže v takových případech je lepší během meditace usnout, abyste do mě nevhazovali svůj hněv, depresi a jiné negativní síly. Namísto toho, abyste do mne vhazovali tyto síly, když vědomě usnete, pak tehdy zvednu je i vás na své ramena. Všechno co máte a všechno co jste bude na mých ramenou. Tehdy mi spánek pomáhá.

Ale když ke mně v té chvíli přijdete s oddaností, láskou, aspirací a intenzitou, pak je špatné usnout. Když mi tehdy můžete dát všechny dobré vlastnosti, které jste dostali, stanou se otec a syn nebo otec a dcera jedním, a budeme mnohem silnější. Já jednám s nekonečným Světlem a Blažeností, ale samotná skutečnost, že mi dáváte něco velmi dobrého a velmi božského, zvětšuje vaše vlastní schopnosti. Když nabízíte jakoukoli dobrou kvalitu, okamžitě ji to zvětšuje. Pokud budete muset bojovat proti tygrovi nebo nějaké osobě, když se postavíte na mou stranu a já se postavím na vaši, bude to velmi snadné. Když jste přišli s aspirací, je pro vás skutečně škodlivé spát. Je to škodlivé v tom smyslu, že když přicházíte s aspirací, můžete mi opravdu velmi pomoci. Ale pokud nepřicházíte s aspirací, pokud přicházíte s nepokojem a hněvem a depresí, pak je nejlepší, abyste usnuli.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Reinkarnace a evoluce.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 1977.

Toto je 341st. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Reinkarnace a evoluce, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »