Přijmeme něco, když během meditace usneme? Hubuješ nám?

Sri Chinmoy: Když někteří z vás opravdu usnou, někdy se stane, že mi tím pomůžete, i když je to negativním způsobem. Někdy přijdete meditovat rozrušení a rozzlobení na mě nebo na některé žáky. Když se na mě zlobíte, vědomě mi ubližujete. Neodevzdáváte se; jen mě znovu a znovu napadáte. Ale když se ze svého jednání unavíte a usnete, tehdy se ve skutečnosti stane to, že se mi vědomě nebo nevědomě odevzdáte a zanecháte boje. Už mě nenapadáte. Tehdy jsem v situaci, kdy si vás dám na ramena. Jste jako dítě, které se zlobí na matku. Odhazuje všechno, co najde — panenky, hračky a vše — a pak se unaví. Co se pak stane? Když je zcela vyčerpané, usne, a matka s ním může dělat co chce. Podobně, když žák usne, mohu ho nést a ukázat mu světlo. Takže v takových případech je lepší během meditace usnout, abyste do mě nevhazovali svůj hněv, depresi a jiné negativní síly. Namísto toho, abyste do mne vhazovali tyto síly, když vědomě usnete, tehdy zvednu je i vás na svá ramena. Vše, co máte a čím jste, bude na mých ramenou. Tehdy mi váš spánek pomáhá.

Ale když ke mně v té chvíli přijdete s oddaností, láskou, aspirací a intenzitou, pak je špatné usnout. Když mi tehdy můžete dát všechny dobré vlastnosti, které jste dostali, stanou se otec a syn nebo otec a dcera jedním, a pak budeme mnohem silnější. Já jednám s nekonečným Světlem a Blažeností, ale samotná skutečnost, že mi dáváte něco velmi dobrého a velmi božského, zvětšuje vaše vlastní schopnosti. Když nabízíte jakoukoli dobrou kvalitu, okamžitě ji to zvětšuje. Pokud budete muset bojovat proti tygrovi nebo nějaké osobě, když se postavíte na mou stranu a já se postavím na vaši, bude to velmi snadné. Když jste přišli s aspirací, je pro vás skutečně škodlivé spát. Je to škodlivé v tom smyslu, že když přicházíte s aspirací, můžete mi opravdu velmi pomoci. Ale pokud nepřicházíte s aspirací, pokud přicházíte s nepokojem a hněvem a depresí, pak je nejlepší, abyste usnuli.

Sri Chinmoy, Reinkarnace a evoluce, (knižně nevydáno), 1977