Může být někdo přinucen přijmout duchovní cestu?

Sri Chinmoy: Aspirant přijímá duchovní život na základě svého rozhodnutí. Neexistuje žádné přinucení. Nikdo nemůže přinutit žádnou lidskou bytost na zemi, aby následovala duchovní život. Aspirant přijímá duchovní život dobrovolně. Buď musí přijmout duchovní cestu tak, jak je nastavená, nebo musí tuto duchovní cestu opustit, protože pro něj není určena. Duchovnost je určena těm, kdo cítí potřebu realizace Boha, kdo cítí potřebu Nekonečnosti, Věčnosti a Nesmrtelnosti.