Dosahuje se stavu osvobození náhle nebo postupně?

Sri Chinmoy: Obvykle to jde krok za krokem. Nejprve vyděláme jeden dolar, potom druhý a potom milion dolarů. Na druhou stranu ale všemohoucí Bůh může dát někomu osvobození ihned, bude-li chtít. Neexistuje žádné pevné a neměnné pravidlo, ale v devadesáti devíti procentech případů musíte jít krok za krokem. Nejprve získáte částečné a potom plné osvobození.

Jestliže Bůh chce, může dát osvobození najednou. Obvykle ale Bůh nechce porušovat své kosmické zákony tím, že dá osvobození někomu, kdo pro to nepracoval. Jestliže ale chce Bůh toto zkušenost v určitém člověku zažít, může tuto osobu učinit vnímavější.