Je tento stav trvalý, nebo může odejít, když se neprocvičuje?

Sri Chinmoy: Se samádhi můžete sestoupit, ale nikdy neztratíte osvobození. Vrostli jste do něj. Nemůžete ztratit Světlo, když jste se Světlem stali.