Dějství I — Kdo je vlastník, ten, kdo život zachraňuje, nebo ten, kdo život bere?

Obsazení

PRINC SIDDHÁRTHA

DEVADATTA, BRATRANEC SIDDHÁRTY

SOUDCE