Akt I, scéna I

(Buddha je v hluboké meditaci, oči dokořán otevřené. Vchází Krišna Gautamí, v náručí nese mrtvé dítě. Pokládá dítě k Buddhovým nohám.)

GAUTAMÍ: Ó Mudrci, ó Mistře, ó Pane, ó Světlo světa, prosím, vrať mému synovi život. Je to mé jediné dítě.

BUDDHA: Gautamí, neplač, nevzlykej. Udělej to, co ti teď řeknu.

GAUTAMÍ: Ó Mistře, udělám okamžitě, cokoli budeš chtít. Jen vrať život mému dítěti.

BUDDHA: Gautamí, přeji si, abys mi přinesla pár hořčičných semínek. Musíš je však dostat od rodiny, kterou dosud nenavštívila smrt.

GAUTAMÍ: Ach Mistře, to je snadné. Půjdu a semínka ti přinesu. Vyléčíš pak mého syna?

BUDDHA: Ano, Gautamí, přineseš-li mi hořčičná semínka z domu, kam dosud nepřišla smrt, budu jej moci vyléčit.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Siddhárta se stává Buddhou.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 2006.

Toto je 28th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Siddhárta se stává Buddhou, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »