Akt I, scéna I

(Buddha se svými žáky. Jeden z žáků vstane.)

ŽÁK: Ó Pane, chtěl bych šířit vaše učení.

BUDDHA: To jistě smíš. Rád bych ti ale nejprve dal několik otázek. Jsem si jistý, že na ně dokážeš odpovědět.

ŽÁK: Z vaší milosti na ně dokážu odpovědět.

BUDDHA: Pověz mi, když tě někdo bude pomlouvat, co uděláš?

ŽÁK: Můj Pane, zůstanu zticha.

BUDDHA: Řekni mi, když tě udeří, co uděláš?

ŽÁK: Nepozvednu ruku. Budu mlčet.

BUDDHA: Bude-li tě chtít zabít, co uděláš?

ŽÁK: Budu mlčet. Vím, že smrt je nevyhnutelná. Každý musí zemřít. I já budu muset jednoho dne zemřít. Nebudu smrt vzývat, ale nebudu se jí ani vyhýbat.

BUDDHA: Tvé odpovědi mě velmi potěšily. Můžeš šířit mou filozofii. Máš má požehnání. (Ke všem žákům.) Chtěl bych se dnes projít v lese. Chcete-li, můžete jít se mnou.

(Všichni žáci Buddhu dychtivě následují.)