Akt I, scéna II

(Buddha a jeho žáci jsou v lese. Znenadání se objeví loupežník Angulimal.)

ANGULIMAL: Stát! Stát!

BUDDHA: Já už stojím. To ty ses ještě nezastavil. Zabil jsi stovky lidí. Na krku nosíš věnec z uřezaných palců. Já jsem se už zastavil. Stojím navždy pevně v nekonečném Vědomí. Ty však stále bloudíš ve světě vitálních tužeb a snažíš se zničit svět. To ty ses ještě nezastavil. Pokud jde o mě, já jsem již ponořen do nehybného ticha Nepostižitelného.

(Angulimal vytáhne nůž a chce Buddhu bodnout, přemůže jej však Buddhovo Světlo. Padne k Buddhovým nohám.)

ANGULIMAL: Ó Buddho, odpusť mi. Odpusť mi mou nevědomost. Odpusť mi to, co jsem udělal světu a co jsem teď chtěl udělat tobě.

BUDDHA: Odpustil jsem ti. Odpustil jsem ti tvou minulost, odpustil jsem ti tvou přítomnost.

ANGULIMAL: Je-li pravda, že jsi mi odpustil mou minulost i mou přítomnost, pak si přeji, abys to dokázal.

BUDDHA: Jak chceš, abych to dokázal?

ANGULIMAL: Přijmi mě za svého žáka. Jestli mě přijmeš za svého žáka, pak uvěřím, že jsi mi doopravdy odpustil, ó Pane.

BUDDHA: Jsi mým žákem, Angulimale. Přijímám tě.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Siddhárta se stává Buddhou.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 2006.

Toto je 28th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Siddhárta se stává Buddhou, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »