Akt I, scéna II

(U soudu.)

SOUDCE: Princi, proč si ponecháváš ptáka, který patří někomu jinému? Je pravda, že máš soucit a k tomu ptáku cítíš lásku. Cítíš lásku ke všemu. Ale spravedlnost říká, že ten pták patří Devadattovi. To on ptáka sestřelil. Patří jemu.

SIDDHÁRTA: Ó ctihodný soudce, nevím nic o spravedlnosti, ale mé srdce mi říká, že ten, kdo život zachraňuje, je vlastník. Ne ten, kdo život bere. Mé srdce pro toho ptáka krvácelo, a proto jsem ho zachránil. Jsem připraven za toho ptáka dát svůj život.

DEVADATTA: Siddhárto, ty ale umíš mluvit. Moc dobře víš, že tě nikdo namísto toho ptáka nezabije. Nepředváděj svůj falešný soucit.

SOUDCE: Devadatto, soudcem jsem tu já. Dovol, abych ho vyslechl.

SIDDHÁRTA: Ó pane, cítím, že tento pták patří mně, protože jsem mu zachránil život. Devadatta ho téměř zabil. Prosím řekněte mi, kdo je důležitější. Ten, kdo život zachraňuje, nebo ten, kdo život ničí?

SOUDCE: Souhlasím s tebou, princi. Ten, kdo život zachraňuje, je nekonečně důležitější než ten, kdo život bere. Zachránil jsi život toho ptáka. Proto jsi to ty, kdo má na něj nárok. Pták je tvůj. Ten, kdo zachraňuje život nebo dává nový život, je skutečný vlastník. A ne ten, kdo život bere nebo ho ničí. Dnes jsi pro ptáka nabídl svůj život. Jasně vidím, že přijde den, kdy nabídneš svůj život celému lidstvu. Tvé srdce bude plakat pro záchranu krvácejícího srdce lidstva. Tvé srdce bude plakat pro osvícení neosvícené mysli lidstva. Tvá duše bude plakat pro pozvednutí vědomí lidstva.

DEVADATTA: Siddhárto, dnes zvítězila tvá síla lásky. Ale přijde den, kdy tě porazím svou sílou zničení. Uvidíš, jak síla porazí lásku.

SIDDHÁRTA: Devadatto, mýlíš se. Láska vždy vítězí, protože Láska je Všemocnou Silou.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Siddhárta se stává Buddhou.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 2006.

Toto je 28th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Siddhárta se stává Buddhou, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »