Pokud mám především oddaný přístup k Bohu, měl bych také provádět zasvěcenou službu (karma jóga) a poznání (džňána jóga)?

Sri Chinmoy: Jestliže praktikujete džňána a karma jógu, stejně tak jako bhakti jógu, vašemu pokroku to spíše pomůže než zabrání. Máte-li rodinu, musíte vykonávat své rodinné povinnosti. Tím, že sloužíte svým dětem a zbytku rodiny, také sloužíte Bohu. Zárověň také musíte dojít poznání, abyste pochopili, jak Bůh pracuje ve vaší rodině a ve světě. Takže, jestliže můžete propojit tyto tři věci: postoj služby, postoj oddanosti a postoj poznání, potom můžete udělat úžasný pokrok.

Zároveň však musíte vědět, která cesta vás inspiruje nejvíc. Každá duše má svůj způsob práce a každý člověk je inspirován něco činit podle dispozic své vlastní přirozenosti. Pokud přijímáme všechny cesty - službu, oddanost a poznání - je to velká pomoc; ale zároveň si musíme vybrat cestu, která nám dává největší radost a dát ji největší důležitost.