Jakou má důležitost oddaná služba?

Sri Chinmoy: Zasvěcená, oddaná služba je pro každého žáka nesmírně důležitá. Tato služba může být nejrůznějšího druhu: může to být fyzická práce nebo může mít podobu nabízení oddaných myšlenek, představ, lásky a zájmu. Zasvěcenou službu můžete vykonávat fyzicky a zasvěcenou službu můžete vykonávat duchovně. Také finančně a materiálně můžete dělat zasvěcenou službu. Každý žák má příležitost sloužit Centru, což je jeho duchovní domov a Nejvyšší. Každý člověk může být skutečnou božskou pýchou Nejvyššího. Fyzickou službu, vitální službu, mentální službu, psychickou službu i službu duše můžeme nabídnout k Nohám Nejvyššího.

Tou největší službou je mít vědomou, odevzdanou jednotu s Mistrem a s Nejvyšším. Všechny ostatní druhy služby nám ale značně pomáhají vstoupit do bezpodmínečně odevzdaného života. Začněte tam, kde jste nyní, a v každém okamžiku nabízejte Nejvyššímu svou zasvěcenou službu.

Největší prospěch získáte, jen když se ve vnitřním světě zcela sjednotíte se mnou. Jste-li se mnou ve vnitřním světě opravdu sjednoceni, můžete být se mnou snadno sjednoceni i ve vnějším světě. Když vstoupíte z vnější světa do vnitřního, můžete selhat, ale vyjdete-li z vnitřního světa do vnějšího, musíte být vždy úspěšní. Během práce zkuste prosím cítit, že se mnou ve vnitřním světě pochodujete. To, co nabízíte ve svých vnějších aktivitách, je vnitřní věnování. To, co dýcháte, je můj vnitřní dech.

Znovu a znovu vám chci říct, že každý žák, je-li dostatečně upřímný, se může považovat za nejvybranější nástroj Nejvyššího. Ale vědomě musí vědět, cítit a uvědomovat si, že je bezpodmínečně odevzdanou duší vše vidícího, vše milujícího a vše naplňujícího Gurua — Gurua všech Guruů, Nejvyššího. Nejvyšší je jediný Guru, tady na zemi i tam v Nebi. Existuje jen jediný Guru, a tím je Nejvyšší. Potěšme Ho způsobem, kterým On chce, abychom Ho potěšili. Zkusme to; podaří se nám to. Všichni budeme pochodovat k cíli a budeme naplněni.