Jaký by měl být náš postoj, když pro tebe děláme nesobeckou službu?

Sri Chinmoy: Můžete pro mne pracovat patnáct hodin denně, ale jestliže máte špatný postoj, ze své činnosti nic nezískáte. A co víc, tyto činnosti, které vykonáváte, mohou dělat jiní. Věřte mi, žádný můj žák není nenahraditelný, nehledě na to, jakou službu vykonává. Já jsem také nahraditelný. V očích Nejvyššího jsem pouhá kapka. Pokud já, jako váš lídr, nejsem nenahraditelný, tak jak si můžete myslet, že jste nenahraditelní? Samotného lídra může nahradit Nejvyšší.

Oddaná činnost, odevzdaná činnost může být obdobou kontemplace. Když vás požádám, abyste něco udělali, prosím ciťte, že je to skrz oddanou činnost, kdy se vás snažím k sobě, k božské realitě ve mně přiblížit. Je to pro vás příležitost, skutečná příležitost. Můžete se ke mně přiblížit skrz svou meditaci a zasvěcenou činnost. Meditace je jedna věc; zasvěcená služba druhá.

Existuje vnitřní činnost a vnější činnost. Požádám-li někoho, aby něco udělal, je to vnější činnost. Skrz svou zasvěcenou činnost se mi přiblíží. Ale vy, které jsem nepožádal udělat určitou práci, mi můžete vnitřně nabídnout své upřímné přání, aby on svou práci udělal dobře, tehdy je to vaše vnitřní činnost. Jestliže požádám někoho jiného, aby něco udělal, a vy žárlíte a cítíte se bídně, potom nezískáváte vůbec nic. Nevědomě také vytváříte tomu člověku problém. Vaše žárlivost, vaše nebožské myšlenky a další špatné síly do něj vstupují a brání mu v provádění jeho činnosti. Stává se nevědomě obětí těchto myšlenek a potom svou činnost nemůže vykonávat oddaně.
Chcete-li však získat co nejvíce, tehdy když jsem požádal určitého člověka, aby něco udělal, pošlete mu dobrou vůli. "Ó kéž to udělá dobře." V tu chvíli bude dobrá vůle vaší oddanou činností. A tak, když na vnější úrovni udělá tu věc a získá sto ze sta, stejně musíte získat i vy.

V našem duchovním Centru jsou všichni propojeni. Požádám-li někoho, aby něco udělal, a on to udělá, potom z toho mají prospěch všichni. Pokud něco uděláte dobře, potom to prospívá všem. Jestliže to však neuděláte dobře, potom všichni ztrácí. Nalezli jste zde rodinu. Váš úspěch přijmou ostatní jako jejich úspěch. Váš neúspěch musí ostatní přijmout jako jejich neúspěch. Tímto způsobem, kdy přijímáte neúspěch nebo úspěch ostatních jako svůj zcela vlastní, můžete být skutečně mým duchovním dítětem.