Měli bychom během nesobecké služby meditovat?

Sri Chinmoy: Vykonáváte-li nesobeckou službu, službu Nejvyššího, prosím podívejte se na látku nebo předmět, na kterých pracujete a ciťte, že tato práce je vaše meditace. Stačí, když tu práci provedete dobře. Neměli byste si dovolit být nepozorní tím, že se budete dívat sem a tam nebo mluvením s druhými. Mnohokrát, mnohokrát jsem viděl lidi mluvit, mluvit, mluvit a vykonávat nesobeckou službu jako druh potěšení. Nesobecká služba je skutečné zasvěcení. Meditace je velmi dobrá, ale není nezbytná během nesobecké služby. Všechno má své místo. Měli bychom meditovat v době meditace a vykonávat nesobeckou službu, což je také podoba meditace, v době nesobecké služby.