Měli by žáci přijímat službu jiných žáků?

Sri Chinmoy: Existují lidé, kteří získávají touto službou radost. A tak proč říkáte, že ji nechcete přijmout, že chcete být nezávislí? Říkáte, že nechcete někoho obtěžovat nebo využívat něčí služby. Existují ale na zemi lidé, kteří dělají pokrok pouze tím, že slouží svým duchovním sestrám a bratrům. Tím, že pro vás něco dělají, vykonávají obdobu meditace.

Existují žáci, kteří příležitostně nejdou na meditaci, protože pracují pro Centrum. Když pracují, hodně získávají. Jejich celá pozornost je v tu chvíli zaměřena vnitřně na mě. Jen proto, že slouží Nejvyššímu ve mně, rozšířili svoje vědomí a získávají výsledek skutečné meditace. Jejich služba je způsobem meditace. Požádejte je, aby meditovali pět, deset nebo dvacet minut a oni vstoupí do světa denních snů nebo spánku. Slouží-li však Božskému ve mně, moje duše okamžitě jejich službu rozpozná.