Jaký je vztah mezi službou a love-offerings pro Centrum?

Sri Chinmoy: Dokud si přeji, abyste vykonávali vaši současnou práci, ciťte, že vám nestojí v cestě. Pokud je někdo upřímný a chce sloužit naší misi a vidím-li, že toho člověka ochromují nebožské síly, potom tomu člověku určitě řeknu, aby opustil jeho práci. Právě nyní ale musíte cítit, že je pro vás nezbytné pracovat. Musíte se uživit. Také dáváte love-offerings pro Centrum. Můj jediný příspěvek je aspirace a pravidelnost, ale jsme závislí na love-offerings, abychom udrželi fyzické tělo Centra. Pokud vy lidé pomáháte podporovat tělo, fyzickou stavbu, Centrum, potom se peníze stávají nástrojem.

Jsem duchovní člověk. Jestliže půjdu do potravin a požádám o brambory a další věci a pokusím se zaplatit svým světlem, vyhodí mě. V tu chvíli potřebuji materiální sílu. Vyděláváte ty peníze svou těžkou prací. Když něco dáváte, je to podoba meditace. Dáte-li jeden dolar, ciťte, že vaše těžce vydělané peníze jsou vaše zasvěcení. Neexistuje rozdíl mezi nesobeckým zasvěcením a skutečnou meditací. Sebe-zasvěcení je podoba meditace.

Musíte však vědět, že mě penězi nebudete moci spoutat. Co mě bude moci spoutat je láska, oddanost a odevzdání žáků. Dáte-li mi milióny a milióny dolarů nebo mi dáte Empire State Building, hlad Nejvyššího po Jeho nekonečné manifestaci tímto nebude uspokojen. Pokud ale přichází oddanost a zasvěcení, potom jsem zcela uspokojen. V Gítě, Krišna říká, že dá-li mu někdo okvětní lístek, pouze lístek, je spokojen. Ti, kteří nabízejí své peníze s postojem zasvěcené služby, velmi pomáhají mojí misi. Neznevažuji ty, kteří dávají, ale jejich služba prospívá jen tehdy, dělají-li to s oddaností a zasvěcením.

Jestliže mi dává někdo tisíce dolarů a myslí si: "Ó, protože jsme mu dali tisíce dolarů, Guru se na nás nebude zlobit; nebude nám hrozit," nebude to mít žádnou cenu. Pokuste se o to, uvidíte. Žádný skutečný duchovní Mistr nemůže být spoután penězi. Můžete dát milióny dolarů a další den můžete být požádáni opustit Centrum, nebudu-li spokojen s vaším duchovním pokrokem. Ale budu vašim skutečným zasvěceným služebníkem v každou chvíli, kdy mi nabídnete lístek zasvěcení a oddanosti. Pokud mi můžete dát jeden cent se zasvěcením a oddaností, budu moci je položit k Nohám Nejvyššího. Dáváte-li však jen proto, abyste cítili svou důležitost nebo mě přiměli cítit, že jste velcí, potom to není služba. V tomto případě nebudete schopni dělat duchovní pokrok, vnitřní pokrok. Naopak, peníze budou sytit vaši pýchu, domýšlivost a vědomé nebo nevědomé vyžadování. Když máte správný přístup, když vidím zasvěcení, když mi dáváte peníze, prospívá to vám, mně i Nejvyššímu.