Jak se ti mohu stát blízkým, Guru?

Sri Chinmoy: Jestliže cítíte, že blízkost znamená fyzickou blízkost, potom vám tento druh blízkosti vůbec nepomůže. Chceme-li se stát v duchovním životě blízkými duchovnímu Mistrovi, nejúčinnější způsob je skrz neustálou zasvěcenou službu. Meditace je nepostradatelná; všichni hledající musí meditovat. Spolu s meditací však musí dělat zasvěcenou službu a musí ji vykonávat s největší láskou a odevzdáním.

Nejde o to pracovat oduševněle pouze tehdy, když vás požádám, abyste něco udělali v mojí přítomnosti. To není zasvěcená služba. Je to křivda a urážka mé vnitřní bytosti, staráte-li se pouze o mou fyzickou přítomnost. Zasvěcená služba přichází, jestliže cítíte mou vnitřní přítomnost nehledě na to, kde jste nebo kde jsem já. Centra v Portoriku, Jamaice, Západní Indii a Švýcarsku vykonávají zasvěcenou službu. Nemají mou fyzickou přítomnost. Co potřebují a co dostávají, je moje vnitřní přítomnost. A tak pokud se mi chce někdo stát blízkým, musí rozvíjet vědomí mé vnitřní přítomnosti.

Když sloužíte, zvyšujete svojí vnímavost. Nyní jste velmi omezení a vaše schopnost vnímavosti je velmi limitovaná. Ale čím více budete sloužit Nejvyššímu, tím větší vnímavost budete mít. Jestliže budete mít vnímavost v nezměrné míře, budete moci od duchovního Mistra získat více božského požehnání a více božského zájmu.

Otázka: Jak se mohu naučit oddat se ti?
Sri Chinmoy: