Jak se mohu naučit oddat se ti?

Sri Chinmoy: Existují dva způsoby: Jeden způsob je oddat se svému duchovnímu životu; druhý způsob je být oddaný Nejvyššímu ve mně. Když někdo říká: "Přeji si být ti oddaný," vždy říkám, že ten člověk musí být oddaný Nejvyššímu ve mně, jako jsem já oddaný Nejvyššímu v něm. Existuje jen jeden Guru, jeden Mistr a to je Nejvyšší. Abyste byli zcela oddaní, musíte milovat Nejvyššího ve mně nekonečně více, než milujete něco nebo někoho na zemi. Nejsem to já, koho milujete, je to Nejvyšší. Tento Nejvyšší musí ve všem přicházet jako první. V té chvíli neexistuje matka, otec, bratr, sestra, manželka, manžel. Jestliže cítíte, že je zde někdo, kdo je vám ve vašem životě dražší než já, potom děláte chybu. Manžel, manželka, bratr nebo sestra jsou důležití, ale toto přátelství nebo jednota trvá dvacet, třicet, čtyřicet nebo padesát let a potom vyprchá. V další inkarnaci s vámi váš nejdražší přítel nebo nejdražší člověk na zemi možná nebude mít nic společného. Tyto vztahy jsou dočasné. Kráčíte společně, poté se rozdělíte. Musíte mít však na paměti, že existuje věčný Přítel, věčný Otec a Matka a to je Nejvyšší v Mistrovi.

Musíte cítit, že ten, kdo vás spojuje s Milovaným Nejvyšším, který je vším, by měl být ve vašem životě nejdůležitější. Na světě je mnoho, mnoho lidí, kteří nemají spojení s Bohem. Zde nemám žádnou zásluhu. Ne! Pouze si přeji říci, že je zde někdo, kdo pro vás pracuje, kdo pracuje ve vašem zájmu a to je váš Mistr. Na vnější úrovni s vámi nemusím mluvit více než tři měsíce, ale vnitřně musíte cítit, že na vás myslím více, než myslíte sami na sebe. To, že na vás neustále myslím, je pro vaši dokonalost a osvobození. Přijmu-li vás za žáka, nepřicházím jako nadřazený nebo vládce; přicházím jako věčný přítel, který vám chce ukázat Světlo Nejvyššího. Jakmile vám ukážu Světlo, moje role končí. Jestliže cítíte, že Nejvyšší ve mně je nekonečně schopnější pro vás dělat a dávat vám věci než kdokoliv jiný na zemi, potom se snadno můžete stát oddanými.

Nyní se celou dobu pokoušíte těšit sami sebe, protože cítíte, že se nanejvýš milujete. Proto jíte, bavíte se, a chodíte do práce. Děláte vše, abyste se nejprve potěšili. Neexistuje rozdíl mezi vámi a vašimi životními činnostmi. Obojí je jako dobří přátelé, nanejvýš blízcí přátelé. Musíte však cítit, že já jsem někdo, kdo je vám dokonce bližší než vaše životní činnosti. Pouze tehdy objevíte oddanost.

Řekněme, že na jedné straně jsou vaše tělo, vitálno a mysl a na straně druhé vaše činnosti. Musíte cítit, že existuje spojnice mezi vámi a vašimi činnostmi a to jsem já. Pokouším se vás inspirovat udělat něco dobrého, božského nebo nesmrtelného, abyste se stali vybraným nástrojem Nejvyššího ve vašem životě aspirace a realizace a ve vašem životě činnosti a projevení. Stávám se mostem mezi vaší výškou a projevením.

Od nynějška se pokuste na mě myslet před tím, než cokoliv uděláte nebo řeknete. Brzy ráno, než do vaší mysli vstoupí myšlenky, si mě zkuste vizualizovat nebo se podívejte na můj obraz. Poté, co jste se podívali na můj obraz na několik vteřin nebo minut, se snažte cítit, že váš dech vstupuje do mého srdce. To znamená, že vaše živoucí existence, vaše celé bytí na zemi bude v mé milující péči. Srdce ztvárňuje milující zájem, soucit a ochranu. Když vydechujete, ciťte, že váš dech vstupuje do mě. A když se nadechujete, ciťte, že přichází přímo z nejvnitřnějších zákoutí mého srdce. Dech čistoty a božskosti - uvědomělé božskosti nebo projevené božskosti - získáváte ode mne; život nedokonalosti, nečistoty, nejistoty, temnoty, které přicházejí s vaší vlastní existence, odhazujete do mne. Tímto způsobem se můžete přirozeně a spontánně stát nesmírně zasvěcenými a oddanými Nejvyššímu ve mně.

Neočekávejte, prosím, ode mne cokoliv svým vlastním způsobem. Očekávejte pouze věci, které vám Božské ve mně, Nejvyšší ve mně chce dát. Velmi často se lidé nedokážou odevzdat Nejvyššímu ve mně, protože mají svá vlastní očekávání. Ale je lepší nic neočekávat, protože Bůh ví, co je nejlepší. Matka ví, co je pro její dítě nejlepší; ví jak nasytit dítě a jak ho učinit šťastným. Ten, kdo se o vás stará, je vždy vědomý, vždy pozorný a vždy na vás myslí. A tak není potřeba cokoliv očekávat.

Jestliže nemáte žádná očekávání, je to proto, že jste vnitřně přesvědčeni, že On, Vševědoucí, Všemohoucí, který je veškerou laskavostí a náklonností, vám přirozeně dá svůj nekonečný Mír, Světlo a Blaženost, budete-li k němu zcela otevření. Váš postoj by měl být postojem úplné vnímavosti a sebenabízení. Odkud přichází schopnost vnímavosti a sebenabízení? Přichází přímo od Nejvyššího. Nemůžete poskytnout dokonce i letmou vteřinu sebenabízení zevnitř, nejste-li inspirováni Bohem.

Můžeme učinit nejrychlejší pokrok, jestliže neočekáváme, neboť v tu chvíli zde neexistuje žádný hněv, zklamání nebo deprese. Jsme jako malé dítě, které si vesele hraje v zahradě. Ví, že až nastane čas, jeho matka nebo otec přijdou a vezmou ho domů. V tomto případě je našim domovem Příbytek Nejvyššího. Nejvyšší přichází, když vnitřně vesele zpíváme, tancujeme a hrajeme si - to znamená, řekněme, že vnitřně meditujeme a modlíme se. Naše vnitřní modlitba bude vždy vyslyšena, nejvyšší ji vždy přijme; a přenese nás do našeho věčného domova.

Existuje však něco jako Božské očekávání. Lidské očekávání znáte. Je to směs potěšení a různých věcí, které vystupují z vitálna a mysli. Při lidském očekávání, jednáme, ale neznáme výsledek našeho jednání. Někdy jsme úspěšní a někdy neúspěšní. Očekáváme-li však úspěch, může se uskutečnit dnes nebo za dvacet let nebo vůbec ne. Ale v Božském případě to takto není. Bůh jasně zná konečný výsledek. Dokonce co nazýváme neúspěchem, Bůh považuje za obrovský úspěch, protože se to stává naplňující zkušeností. Takže při božském očekávání je skutečnost daná. Skutečnost a božské očekávání se nedají oddělit. Samozřejmě, projevení skutečnosti na fyzické úrovni může trvat nějakou dobu. Trpělivost je nezbytná.

Žijeme-li však v Božském Čase a v Boží Trpělivosti, která je veškerým Světlem, potom očekávání a skutečnost půjdou společně. Tímto způsobem stále očekáváme, ale změnili jsme svůj postoj. Neočekáváme něco naším způsobem, ale očekáváme něco, co přijde od Nejvyššího Jeho vlastním způsobem.