Odevzdání

Odevzdání: Jestliže neodevzdáme svou nevědomost, nedokonalosti a omezení - naše omezené kvality a schopnosti - nekonečnému Za, potom od něj zůstaneme vždy odděleni. Musíme se odevzdat zcela a upřímně. Musíme vědět, že toto odevzdání, je tomu Nejvyššímu v nás; je to konečné odevzdání nekonečnému.

Tvář světa nemůžeme změnit a přeměnit našim lidským egem, lidskou vůlí nebo odhodláním, naši neustálým lidským úsilím. To je nemožné! Neznamená to však, že osobní nebo lidské úsilí nemá žádnou cenu. Osobní úsilí se musí vyvíjet neustále, neúnavně a spontánně. Ale musíme vzývat vyšší Sílu, která nás tajně a tiše inspiruje k tomuto osobnímu úsilí. Osobní úsilí se nevyvíjí samo o sobě. Je to božská vyšší Síla, vyšší Síla nekonečného Za, která sytí a inspiruje vyvíjet naše osobní úsilí, vůli, odhodlání ve všem, co říkáme, děláme a čím se stáváme.

Odevzdání je nejsložitější slovo v našem vnitřním slovníku. Aspirant může používat neustále slovo odevzdání, ale když přijde na otázku odevzdání, student je připraven na všechno jiné než na odevzdání.

Žák jednou přišel k velkému duchovnímu Mistrovi a řekl:" Odevzdávám ti celou svoji bytost. od této chvíle budu tvým otrokem.". Duchovní Mistr řekl:"Udělej tedy toto."Žák odpověděl: "Ó, ne. To je příliš těžké. Kromě tohoto, udělám cokoliv." Potom Mistr řekl:" Udělej tamto." Žák znovu odpověděl, "Ó ne, to je také velmi těžké. Udělám něco jiného." Takto, byl ubohý Mistr pětadvacetkrát odmítnut. Mistr poté řekl:" Dozajista, jsi můj nejlepší žák. Nikdo není tak velký, tak upřímný, tak oddaný jako jsi ty."

Vím, že odevzdání je těžší na Západě než na Východě, ale obtížné je jedna věc a nemožné druhá. Jestliže někdo říká, že rostlina odevzdání, strom odevzdání na Západě nemohou růst, řeknu, že se zcela mýlí. Zde na Západě můžeme pozorovat odevzdání v jeho nejčistším smyslu, v jeho nanejvýš božské smyslu, ačkoliv je vzácné.

Stojím-li před vámi, klaním-li se, komu se klaním? Klaním se Nejvyššímu ve vás. A když se klaníte vy, když máte sepjaté ruce, klaníte se Nejvyššímu ve mně. Moje nejvyšší a vaše nejvyšší nikdy nemohou být dvě odlišné věci. Vaše nejvyšší a moje nejvyšší jsou stejné, ale já jsem si, bohužel na rozdíl od vás, vašeho nejvyššího vědomý. To je důvod, proč vám neustále vtloukám myšlenku, že každý z nás je vybraným dítětem Nejvyššího, nejdražší dítě Nejvyššího a že máme nekonečnou příležitost a schopnost naplnit Nejvyššího zde na zemi.

Rozvíjíme nejvyšší moudrost skrz lásku, oddanost a odevzdání. Lidé žijí pod špatným dojmem, že nejvyšší znalost je něco, co přichází z knihy. Ale aspirant došel k uvědomění, že knihy poskytují pouze mentální informace. Znalost přichází pouze od Boha, který je Láskou. Informace nás neuspokojují. Uspokojuje nás pouze naše vnitřní existence, naše vnitřní skutečnost, naše transcendentální vize. Nemůžeme pouze dosáhnout, cítit a uvědomovat si Světlo, ale můžeme se stávat Světlem, jestliže každý den obnovíme lásku, oddanost a odevzdání duše Vůli Nejvyššího.