Oddanost

Oddanost: Oddanost je neohrožená kvalita naší duše. Oddanost neznamená od někoho něco žádat. Oddanost znamená oddanou službu božskému dítěti uvnitř nás. Znamená intenzitu, která nás sjednocuje a ne intenzitu, která nás rozděluje a frustruje. Oddanost znamená vkročení do vyšší části naší vlastní existence. Oddanost je nejsladší pocit v nás, pocit jednoty s něčím vyšším a hlubším uvnitř nás. Je to nejdůvěrnější spojení s naším lepším, čistším, vyšším, vznešenějším a hlubším já uvnitř nás. Je to nejsladší uvědomění si Pravdy.

Kdo je v aspirujícím vyšší já? Vyšší já je Mistr; a dosáhne-li aspirant vyššího já, může vidět, že on a Mistr jsou zcela jedním. Pokud chce aspirant poznat své vyšší já, což je Bůh, může ho poznat prostředníctvím jednoty se svým Mistrem, protože Mistr a Bůh se sjednotili. Jak? Mistr se sjednotil s Bohem na základě svého sebeuvědomění a sebepoznání. Stal se přímou cestou k Bohu a tuto cestu může používat jak Bůh, tak aspirující.

Pokud se skutečně oddám, jak potom mohu oddělit sám sebe od věci, pro kterou aspiruji? Nemohu se oddělit od nejvyššího, nejhlubšího a nejvzdálenějšího. Kapka vstupuje a sjednocuje se s nekonečným oceánem. Když zcela nabídneme sami sebe, nic neztrácíme.

Chce-li někdo udělat ve vnitřním životě rychlý pokrok, přeji si říci, že oddanost je jedinou odpovědí. Pokud je oddanost v celé bytosti, potom může někdo každý den pít nektar ve svém vnitřním probuzení, vnitřní disciplíně a vnitřnímu uvědomění. Je to oddanost, co nám dává sladkost v našem životě a nese nás ke Zdroji nektaru zvěčňujícího život.