Nerozumím tomu, proč do mě Boží Láska nevstoupí, i když mám dveře zavřené.

Sri Chinmoy: Vstoupí-li do vás Boží Láska, když ji nejste schopni přijímat, budete ji považovat za cizí prvek. Nebudete si jí vážit nebo se o ni zajímat. Když někdo přímo před vás přinese vynikající jídlo, ale vy si ho nebudete vážit, potom ho prostě odmítnete a budete cítit, že nemá žádnou hodnotu. Neaspirující člověk, který se zajímá o své touhy, si bude libovat v potěšeních nevědomosti. Je Boží povinností sejít dolů a nabídnout takovému člověku Svůj nekonečný Mír, Světlo a Blaženost? Ne! Jestliže někdo pláče a bojuje o to, aby získal trošku Míru, Světla a Blaženosti, tak Bůh bude cítit, že takový člověk si to zaslouží.

Víme, jak neustále plakat. Pláčeme po věcech, které nás opustily a zklamaly nás; pláčeme po egu a jeho dětech: po strachu, pochybnostech, úzkostech a obavách. Pláčeme po jménu a slávě, po penězích, bohatství a majetku; ale nepláčeme k Bohu po Jeho Světle a Blaženosti. Nepláčeme po tom, po čem máme určeno, abychom plakali; nepláčeme po bohatství, které jsme již kdysi dávno měli.

Nemůžeme si s věčnou Pravdou a nejvyšší Skutečností jen hrát; musíme si jich cenit. Jestliže si v tomto světě něčeho ceníme, budeme těžce pracovat, abychom toho dosáhli. Nebudeme-li těžce pracovat, nic nezískáme. Neceníme-li si moudrosti, jak v nás může moudrost zasvitnout? Jen když jsme pro ni těžce pracovali, tak v nás zasvitne. Za všechno, co získáváme, musíme něco svého nabídnout; ale vidíme, že to, co jsme nabídli, je ničím ve srovnání s tím, co získáváme. Otevřít dveře trvá vteřinu a ten, kdo vejde, Věčný Host, nám přináší Věčnost. Neděláme-li si ale starosti s otevřením dveří, proč by měl přijít? Neceníme si Ho; cítíme, že nám přináší zbytečnosti a věci, které nepotřebujeme.

V duchovním životě si musíme neustále cenit Míru, Světla a Blaženosti a plakat po nich. Jen tak můžeme očekávat, že je od Boha získáme. Jinak, i když nám Bůh přinese Mír, Světlo a Blaženost v nezměrném množství, řekneme, že to nepotřebujeme. Budeme cítit, že Boží Milost jedná prostřednictvím naší modlitby a meditace, ale nebudeme ji chtít přijmout. Nebudeme-li si vážit toho, co nám Bůh dává, Bůh se na nás nebude zlobit. Jen počká, až budeme připraveni Jeho vnitřní Bohatství přijmout.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Loď služby a převozník lásky, část 2.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 1974.

Toto je 197th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Loď služby a převozník lásky, část 2, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »