Mohl byste nám něco říci o novém roce?

Sri Chinmoy: Podle mého vnitřního pocitu bude tento nový rok velice, velice kritický. V tomto roce se může stát mnoho nešťastných a smutných věcí. Můžeme se však velice oddaně modlit k Bohu, aby nás před touto nešťastnou situací zachránil, a Bůh může naše modlitby vyslyšet.