Jak bychom se měli modlit?

Sri Chinmoy: Naše modlitba by měla být velice prostá, oduševnělá a sebedávající. Rád bych nabídl následující prostou modlitbu všem občanům světa, všem mým bratrům a sestrám ve světě:

Ach můj Pane Nejvyšší,
kéž říkáme správné věci,
kéž děláme správné věci
a kéž se staneme správnými lidmi.

Ta správná věc, kterou máme říkat, je: „Milujeme Tě, Bože.“

Ta správná věc, kterou máme dělat, je sloužit Bohu.

Ten správný člověk, kterým se máme stát, je dokonalé Boží dítě, které se nehádá, nechová v sobě vůči komukoli nenávist, a které neusiluje o válku.

V našem vnitřním životě modlitby chceme milovat Boha. V našem vnějším životě činu chceme sloužit Bohu. Chceme těšit Boha a chceme být opravdovými členy Jeho univerzální rodiny.

Toto je modlitba, kterou nabízím Pánu Nejvyššímu za všechny hledající pravdy a milovníky Boha a také za nádhernou, mocnou, osvěcující a naplňující duši Bali.