Občas se stává, že pracujeme na nějaké manifestaci a já mám nějaký nápad, o kterém cítím na vnitřní úrovni, že je naprosto správný, a někdo jiný řekne, že to není moc dobré. Potom znejistím a nechci toho člověka zranit.

Sri Chinmoy: Dejme tomu, že máš sestru, která se nemodlí a nemedituje. Vede obyčejný, neaspirující život. Ty jsi probuzená; vstoupila jsi do duchovního života a modlíš se k Bohu za světlo, mír a blaženost. Ale vzdáš se a nebudeš žít duchovně jenom proto, že tvoje sestra neaspiruje nebo se nechová správně? Copak řekneš: „Jak mohu pít božský Nektar, když moje sestra pojídá hlínu, špínu a písek?“ Samozřejmě ne. Ty budeš pokračovat ve svém životě a jednoho dne se pokusíš inspirovat svoji sestru, aby vstoupila do duchovního života.

Co se tebe týče, jsi vedoucí Centra. Pokud máš naprostou jistotu, že tvůj plán je správný, koho tím zraníš? Když uděláš něco nesprávného, jenom zvětšíš svoji vlastní nevědomost, a ne že někoho zraníš. Na druhou stranu musíš vědět, jestli nepromluvilo tvoje ego. Tvoje ego může říci: „Já jsem vedoucí Centra. Proto musí být můj nápad správný.“ Pokud se stane toto, prostě svoje ego odhoď. Ale pokud ti tvoje upřímné probuzení říká, že tvoje myšlenka je naprosto správná a ty ji nenaplníš, protože by to mohlo někoho zranit, jenom krmíš svoji nevědomost. Musíš poznat, jestli jde o tvoje ego, nebo jestli si plně uvědomuješ svůj vnitřní pocit, že ta věc je správná.

To platí pro každého, nejenom pro vedoucí Center. Pokud máš vnitřní přesvědčení, že si počínáš správně, komu to ublíží, když to neuděláš? Jestli přijmeš světlo, ale nepoužiješ ho správným způsobem, jestli zaváháš, potom to ublíží nejenom tobě, ale i celému Centru.