Jak je duchovně důležité vyjadřovat to, co cítíme? Neměli bychom vyjadřovat různé emoce jenom na vnitřní úrovni Nejvyššímu?

Sri Chinmoy: Jsou-li to dobré pocity, je vždycky nejlepší je vyjadřovat na vnitřní úrovni. Jinak by vnější vyjádření nikdy neskončilo. Vždy je nejlepší vyjadřovat Nejvyššímu s nejvyšší oddaností všechny možné sladké pocity, dobré pocity na vnitřní úrovni. Pokud se je pokusíte vyjádřit na vnější úrovni, pokud si pomůžete jazykem a pokusíte se je sepsat, okamžitě vyjde na povrch mysl. Mysl se snaží ozdobit daný zážitek určitými slovy. Srdce je prostší než nejprostší, ale mysl se pokusí použít bombastická slova, protože se domnívá, že tak bude moci přesvědčit Nejvyššího o své lásce, oddanosti a odevzdání. Když začnete psát, mysl nedá jednu květinu, ale pokusí se přinést celou zahradu. Potřebuji zahradu nebo potřebuji tu nejkrásnější růži?