Jak mohu zvětšit svoji dynamiku?

Sri Chinmoy: Pro zvětšení dynamiky můžeš meditovat na plamen. Můžeme se dívat na plamen svíčky nebo na nějaký jiný plamen. Plameny ztělesňují dynamiku. Podíváš-li se na plamen, nebo si jej představíš, tvoje letargie zmizí. Oheň spálí tvoji letargii nebo nedostatek nadšení. Oheň spálí vše, co je v nás nebožského. Potom vyjde dynamika automaticky na povrch.

Oheň má v sobě dynamiku. Proto udržuje všechno pod kontrolou. Ohni se odevzdá všechno. Proto si vždy představuj oheň nebo plameny. Když si představíš oheň, můžeš myslet víc na zkázu než na dynamiku, ale pokud budeš myslet na plameny, stoupající plameny, zkáza tě ani nenapadne. Plameny nás nesou vzhůru. Jak bychom mohli stoupat vzhůru, kdybychom nebyli dynamičtí? Chci-li vyšplhat na strom, chci-li vystoupat na horu, musím být dynamický. Plameny nám ukazují cestu. Stoupají vzhůru, vzhůru, vzhůru a dotýkají se nebe. Takže pro zvětšení dynamiky můžeš meditovat na plameny. Je to nejsnazší a nejúčinnější způsob.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Sri Chinmoy odpovídá, část 30.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2016.

Toto je 1407th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Sri Chinmoy odpovídá, část 30, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »