14. Skutečně, ve svém umění chci spatřit…

Skutečně, ve svém umění chci spatřit
tvář zemské krásy.
Ale srdce Božskosti Nebe
chci spatřit
víc, nekonečně víc.