15. Umělec-člověk ve mně říká: …

Umělec-člověk ve mně říká:
„Co je dokončeno, je dokončeno.
Co je úplné, je úplné.“
Božský umělec ve mně říká:
„Nic nemůže být natrvalo dokončeno,
nic nemůže být úplně úplné,
protože ve vnitřním světě
dnešní cíl
a dnešní dokonalost
jsou startovací čarou pro započetí
nové cesty
a spatření tváře nového úsvitu.“

Zde je poselství mého umění:
Sebepřekonání je životem,
srdcem, dechem a duší
mého umění.