16. Uvnitř mého uměleckého života…

Uvnitř mého uměleckého života
jsou dva velcí milovníci umění:
antický milovník umění a
milovník umění moderní.
Jednou měli velmi vážnou rozepři.
Každý z nich chtěl vyhlásit svou nadvládu.
Oněměl jsem úžasem.
Nakonec jsem jim řekl:
„Pokud jde o mě,
nepotřebuji vědět,
kdo je nadřazený a
kdo je podřazený.
Zajímá mě pouze ten milovník umění,
jenž mě učí
nejvyššímu Umění –
umění nepodmíněného odevzdání
Boží Vůli
ve všech mých činnostech.“