Část VI

SCA 1112-1118. Následující otázky zodpověděl Sri Chinmoy 9. srpna 1989 na Aspiration Ground v New Yorku.

Jak bych mohl získat Milost, která by mě radikálně transformovala?

Sri Chinmoy: Ty chceš být transformován ze dne na den? Chceš okamžitě realizovat Boha? Proč jsi tedy chodil do školky, základní školy, na střední školu a na univerzitu? Řekl jsi snad v den, kdy ses začal učit abecedu: „Proč bych se měl učit abecedu? Chci rovnou svůj vysokoškolský titul.“ To není možné. Všichni musíme projít procesem evoluce. Pokud bys zasadil nějaké semínko, zeptal by ses: „Jak je možné, že tady ještě není plně vzrostlý strom? Jak je možné, že ještě nemám ty nejlahodnější plody?“

Všechno trvá nějaký čas. Začínáš tím, že se učíš abecedu. Potom během studia prostuduješ mnoho knih. Kdybys chtěl být v tomto smyslu ze dne na den duchovně transformovaný, není to možné. Už jsi měl mnoho inkarnací a mnoho dalších ještě budeš muset mít, než dosáhneš realizace Boha.

Teď jdeš po správné cestě — po cestě modlitby a meditace. Nastává otázka: „Jak bych mohl jít rychleji?“ Tuto otázku si může položit každý hledající. Ale nemůžeš se ptát: „Jak bych se mohl dostat ihned do Cíle?“ Můžeš říci: „Kráčím. Teď chci běžet.“ A jakmile poběžíš, můžeš říci: „Chci sprintovat.“ Potom vyjde do popředí někdo, kdo tě to naučí. Ale nikdo nebude moci říci, že jakmile začneš sprintovat, Cíl se ti objeví přímo před nosem. Ne, Cíl je dost daleko. Ale pokud budeš sprintovat a budeš mít potřebnou výdrž, určitě dosáhneš Cíle mnohem rychleji.

Pokud chceš konkrétně ty dělat rychlejší pokrok, můžeš začít s dvěma věcmi: s čistotou svého srdce a s vděčností svého života. Každý den se modli k Nejvyššímu, aby dal více čistoty tvému srdci a více vděčnosti tvému životu. Tvoje čistota a vděčnost určitě zvětší tvoji duchovní rychlost a urychlí tvoje duchovní putování. Pokrok musíš dělat pomalu a vytrvale, nejde to zvládnout ze dne na den. Realizace Boha není jako instantní káva.

Než nashromáždíš vnější poznání, zabere to mnoho let. Ale u vnitřní moudrosti, která pochází z našeho duchovního života, to trvá mnohem déle, protože mezi vědomostmi a moudrostí je velký rozdíl. Vědomosti patří mysli, jsou v mysli a jsou pro mysl. Lze je snadno popřít. Ale světlo moudrosti nelze popřít. Jak bys mohl popřít světlo? Můžeš popřít slunce? Světlo nepotřebuje schválení od lidí. Kdybychom řekli, že je tma, světlo se bude jenom smát, protože ví, že ono je světlem samotným.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Sri Chinmoy odpovídá, část 33.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2002.

Toto je 1427th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Sri Chinmoy odpovídá, část 33, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »