Jak mohu neustále cítit Boží Ochranu?

Sri Chinmoy: Musíš se modlit pro Boží Ochranu. Nedokážeš se modlit dvacet čtyři hodin denně, ale můžeš se čtyřikrát nebo pětkrát za den vědomě modlit za Boží Ochranu. A zatímco se budeš modlit za ochranu, musíš se současně modlit za odpuštění. Když se budeš modlit za odpuštění, ochrana přijde rychle. Dejme tomu, že jsi buď dnes, nebo včera, nebo před deseti lety udělal něco špatného. Chceš-li od Boha ochranu, zeptá se tě: „Žádáš mě o ochranu, ale udělal jsi několik špatných věcí. Už jsi mě požádal o odpuštění?“

Nejlepší je modlit se k Bohu: „Prosím, odpusť mi věci, které jsem v minulosti udělal špatně a také věci, které udělám špatně zítra.“ Nad budoucností nemáš kontrolu. Dnes tě Bůh může ochránit, ale v příštím okamžiku můžeš být v pokušení udělat něco špatného. Pokud nejprve požádáš o odpuštění a potom o ochranu, přijde ochrana rychleji, a navíc bude účinnější.