Jak svět vědy a rozumu porozumí duchovnosti?

Sri Chinmoy: Těm, kteří se nachází ve světě vědy nebo logického rozumu, musíme dokázat, že mír je něco cenného. My musíme dokázat, že to, co oni chtějí, je to, k čemu my míříme. Nejdůležitějším cílem je stát se milovníky míru a vybudovat si jednotu s celým lidstvem. Kdo nám to však uvěří, pokud to nemůžeme dokázat? Pokud jsi například vzpěračem, musíš dokázat, že uzvedneš 100 liber. Kdybys jenom řekl svým přátelům: „Snadno zvednu 100 liber“, jenom se ti vysmějí. Teprve když těch 100 liber zvedneš před nimi, uvěří ti.

Pokud jsi opravdu milovníkem míru, lidé ve tvých očích musí vidět důkaz. Duchovní Mistři nebo světci jsou také lidskými bytostmi. Ale jakmile se na ně podíváš, pocítíš něco zvláštního. Jakmile se na ně podíváš, sám budeš plný míru. Jejich vibrace ti způsobí velikou radost, silný pocit lásky a jednoty. Ti, kteří jsou skutečnými milovníky míru, to nemusí o sobě prohlašovat. Samotná jejich přítomnost přiměje logickou mysl, aby se odevzdala. Proč by však lidé, kteří jsou závislí na své logické mysli, měli naslouchat těm, kteří sice prohlašují, že jsou duchovní, ale nemají v sobě skutečnou duchovnost a božskost? Napřed se musíme něčím stát. Potom to lidé automaticky pocítí. Jakmile lidé, pro které je nejdůležitější logická mysl, pocítí v někom vyšší sílu — to znamená vnitřní mír, vnitřní lásku, vnitřní soucit a vnitřní jednotu — jejich mysl bude přirozeně osvícena.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Sri Chinmoy odpovídá, část 33.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2002.

Toto je 1427th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Sri Chinmoy odpovídá, část 33, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »