Ráda bych znala Váš názor na Ježíše Krista.

Sri Chinmoy: Chovám ke Kristu Spasiteli nejvyšší lásku a oddanost. Otec je v Nebi a Syn, jenž představuje lidstvo, je na zemi. Tento Syn řekl: já a můj Otec jsme jedním. Takže v tomto okamžiku, když je jeho vědomí s lidstvem, je Kristus Synem, a v příštím okamžiku, když se stane jedním s Otcem, je Kristus Absolutním Otcem — všemohoucím Bohem, jenž je Pánem vesmíru.

Jsem Ind, ale mám úplně stejného Boha, jako máte vy. On není Bohem Švýcarska nebo Indie, ale Pánem vesmíru. Takže když se stal Kristus Spasitel neoddělitelně jedním se všemohoucím Bohem, nebyl nikým jiným než mým otcem v Nebi, a moje modlitba a meditace — tak jako kohokoliv jiného — směřují k němu. Když je jedním s lidstvem, když se s námi modlí, medituje a učí nás, jak růst do naší nejvyšší Božskosti, v tu chvíli cítím, že je jako můj bratr, jenž mě zvedá k Otci. Když je ale ve svém nejvyšším vědomí — neoddělitelně jedním se všemohoucím, vševědoucím a všudypřítomným Nejvyšším — v tu chvíli cítím, že je Pánem vesmíru.

Záleží na mém vlastním vědomí, jak k němu přistupuji: jako k někomu, kdo žil na zemi 33 let, nebo k někomu, kdo existuje po věčnost. Dostanu nesmírnou radost ve chvíli, kdy ho považuji za Syna a cítím, že se stal jedním s plačícím lidstvem. V příštím okamžiku mám nesmírnou radost, když jej vidím jako Pána vesmíru, neoddělitelně sjednoceného s Otcem.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Sri Chinmoy odpovídá, část 4.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 2001.

Toto je 1091st. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Sri Chinmoy odpovídá, část 4, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »