Co byste řekl o Duchu Svatém?

Sri Chinmoy: Považuji Ducha svatého za spojující článek mezi Otcem a Synem. Na jedné straně představuje Duch svatý stoupající pláč země. Tento pláč z hloubky Synova srdce jím prochází a nese jej k Otci. Duch svatý je rovněž sestupujícím úsměvem Nebe. Snáší nejvyšší Otcovo Vědomí dolů k pozemskému vědomí Syna. Otec a Syn jsou Duchem svatým sjednoceni.