Co potřebují Afroameričané a Afričané nejvíce k tomu, aby překonali překážky, kterým dnes čelí? A čeho my, Afroameričané, potřebujeme více pro přivádění a udržení dalších afroamerických žáků na cestu?

Sri Chinmoy: Jako Afroameričan musíš ve svém srdci nalézt více lásky pro ostatní Afroameričany, kteří ještě nepřijali duchovní cestu. V minulosti jsem říkával: „Považujte ostatní Afroameričany za své menší bratry. Je vaší svatou povinností přivést je k duchovnímu životu, protože to je jediný život, který jim pomůže. Žádná lidská bytost nemůže nikdy najít uspokojení, dokud jej nenajde na duchovní cestě. Všechno ostatní selže — v tvém případě dnes, v jeho případě zítra, v případě někoho jiného pozítří.“

Ale nyní vidím, že nestačí považovat je za své menší bratry, kteří jsou vám malinko podřazení. Ne, nyní říkám, že musíte cítit, že jsou součástí vašeho vlastního těla, vy jen máte trochu více světla než oni. Je to takto. Máte dvě paže. Jedna paže je osvícená a druhá není osvícená. V jedné části těla máte osvícení a v druhé ne. Díky jejich vzájemné blízkosti může osvícená část vašeho těla snadno přinést světlo do neosvícené části. A proto, pokud se na to budete dívat tímto způsobem, rozhodně dosáhnete lepších výsledků.

Pokud se budete dívat na ostatní Afroameričany jako na oddělené individuality s rozdílným vědomím, pak to bude daleko těžší, protože tehdy budete cítit, že vám jsou velice vzdáleni. Jestliže cítíte, že jsou někde jinde, pět tisíc mil nebo dokonce jen pět metrů daleko, pak váš úkol bude velice obtížný. Jestliže ale cítíte, že jsou právě zde ve vašem těle, součástí vaší existence, pak to bude o mnoho snadnější. Každý den používáte části své vlastní bytosti. Svýma očima se díváte, svým nosem dýcháte. Podobně musíte cítit, že váš afroamerický bratr a sestra jsou neoddělitelnou součástí vaší bytosti, kterou každý den potřebujete pro nespočetné množství činností. To je jediný způsob, jakým je budete schopni inspirovat.