Je dnes Thomas Jefferson dostatečně uznáván?

Sri Chinmoy: Thomas Jefferson nikdy nebyl a zřejmě nikdy nebude uznáván způsobem, jakým Bůh chce, aby byl uznáván, protože vděčnost se ještě nenarodila a nikdy se na tomto světě nenarodí. Žádný jiný prezident, žádný jiný Američan pravděpodobně nikdy neudělal tolik pro pokrok amerického vědomí jako Thomas Jefferson. Jiné země, které si rozvinuly vnitřní vizi, budou uznávat Jeffersona daleko více než Amerika.

Lidé, kteří přinášejí na svět nové světlo, nikdy, nikdy, nikdy nezískají uznání, obdiv, úctu a lásku, jakou si zaslouží — nikdy! Nehovořím pouze o Jeffersonovi, ale také o Krišnovi, Buddhovi a Kristovi. Uznával je svět, obdivoval je a miloval — ne do té míry, do jaké potřebovali, protože oni sami nepotřebovali ničí uznání nebo obdiv, ale do té míry, do jaké si to zasloužili? Ne, a nikdy se to nestane, protože ten druh vděčnosti, který je hoden jejich světla a jejich vize, se ještě nenarodil a nikdy se na zemi nenarodí.

Jeffersonova vize v okamžiku pozvedla vědomí světa. Světlo, jež chtěl ukázat své zemi, a světlo, jež chtěl, aby jeho země vynesla do popředí, bylo hluboce nepochopeno! Nikdy si nezískal uznání, které si právem zasloužil, a nikdy si jej nezíská, protože lidstvo nemá tento druh vděčnosti.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Sri Chinmoy odpovídá, část 1.Poprvé vydáno nakladatelstvím Sri Chinmoy Centrum v roce 2001.

Toto je 1064th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Sri Chinmoy odpovídá, část 1, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »