Russell Wilson: Jste zastánce meditace s očima otevřenýma, nebo zavřenýma?

Sri Chinmoy: Oči by měly být napůl otevřené. Pokud máme oči otevřené doširoka, je v nich často obrovské napětí. Na druhou stranu, pokud máte oči zavřené, můžete sám sebe obelhávat. Můžete si myslet, že meditujete, zatímco ve skutečnosti jste ve světě letargie a spánku. Můžete si myslet, že jste meditovali deset minut, zatímco jste většinu času prospali.

Není to tak, že musíte meditovat po určitou stanovenou dobu. Ne! Co je důležité je to, že musíte meditovat, dokud nezískáte mír mysli, dokud neucítíte lásku, radost a čistotu, jak vstoupily do vašeho systému a naplnily jej až po okraj. Pokud máte oči napůl otevřené, máte pod kontrolou jak vnitřní svět, tak svět vnější. Polovina vašeho vědomí je ve vnitřním světě a polovina ve světě vnějším. Říká se tomu meditace lva. Říkám svým studentům, aby meditovali s očima napůl otevřenýma, aby mohli dokonale komunikovat s oběma světy. Toto je nejbezpečnější způsob.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Sri Chinmoy odpovídá, část 4.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 2001.

Toto je 1091st. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Sri Chinmoy odpovídá, část 4, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »