Russell Wilson: Mohu se vás zeptat ještě na několik otázek ohledně meditace? Kdy je nejlepší čas meditovat a jak dlouho mám meditovat?

Sri Chinmoy: Jsou dvě doby, které jsou nejdůležitější. První z nich je, když ráno vstáváme, předtím než vstoupíme do shonu života. Potom večer, kdy je vše mírné a klidné, než jdeme spát, můžeme deset či patnáct minut vzývat do svého systému univerzální mír.

Když meditujete brzy ráno, je to jako vydělávat si duchovní výplatu. Meditujete patnáct minut nebo půl hodiny a duchovní bohatství, které jste obdržel, ukládáte dovnitř kapsy vašeho srdce. Potom během dne, pokud musíte hovořit se svými kolegy, kteří se hádají a přou a jsou ponořeni do světa zmatků, můžete vynést na povrch něco z míru, lásky a světla, které jste nashromáždil brzy ráno, a dát jim je. Tak jako vytahujete peníze z kapsy, stejným způsobem můžete vytáhnout z kapsy srdce vaše duchovní bohatství a nabídnout jej. Takto využíváme duchovní bohatství, abychom dosáhli míru ve světě.

Je rovněž dobré, když můžete přes den každou hodinu meditovat. Nemusí to být přesně na hodinu. Pouze si každou hodinu udělejte minutu nebo dvě a myslete na Boha a mluvte k Němu. Nikdo nebude vědět, co děláte. Navenek můžete hovořit se svými kolegy, ale vnitřně hovoříte k Bohu. Můžete jen opakovat Boží Jméno. Můžete říkat „Bože“ nebo „Nejvyšší“ nebo cokoli vám vyhovuje. Ti, kdo následují naši životní cestu, používají termín „Nejvyšší“. Když říkám „Nejvyšší“, cítím okamžitě větší vnitřní spojení s Bohem. Stejným způsobem získá dítě intimnější pocit, když říká svému otci „tati“ namísto „otče“. Ale když se modlíte a meditujete, můžete mu říkat, jak chcete.