Někdy se žáci tlačí a strkají, aby k vám byli blíže. Vím, že to dělají, protože od vás chtějí dostat více světla, ale vypadá to jako velmi neduchovní způsob chování.

Sri Chinmoy: Když přicházíte k Mistrovi, nedívejte se, kdo sedí vedle Mistra nebo kdo je Mistrovi nejblíže. Přišli jste k Mistrovi, abyste byli v jeho Univerzálním Vědomí, ne abyste byli ve světě soutěžení. Svět soutěžení vás zklame, ale Mistrův svět jednoty vás zachrání. Ti, kteří si vytvoří svou jednotu s vůlí Mistra a projevují Nejvyššího ve svém Mistrovi, jsou těmi, kdo se stanou nejvýše vybranými nástroji, aby nabídli Mistrovo světlo lidstvu.

Někdy žák vnitřně Mistrovi řekne: „ Jestliže se staráš o toho a toho, pak tě potrestám tím, že tě opustím. Je to tak špatný člověk, že mu nechci být nablízku.“ Mnoho lidí opustilo duchovní život proto, že cítili, že Mistr věnuje víc než jim pozornost lidem, které považují za špatné. Také v mém případě několik výborných hledajících opustilo naši cestu, neboť zůstali ve světě soutěže a pokoušeli se stát blízkými, bližšími, nejbližšími. Ale když viděli, že se blízkými nebo bližšími nebo nejbližšími nestávají, zmizeli. Ti lidé chtěli, abych je potěšil jejich vlastním způsobem. Vnitřně řekli: „Udělal jsem pro tebe tolik, ale ty se o mne nestaráš a nemyslíš na mne.“

Vždy dělám to, co je nejlepší pro žákův duchovní pokrok. Pravý žák bude mít víru v Mistra. Pravý žák se nestará o to, zdaje Mistrovi navenek blízký nebo vzdálený, dokud mu může sloužit jeho vlastním způsobem. Jen tito praví žáci mi dávají opravdovou radost, neboť jsou mojí částí a já jsem jejich částí. To jsou ti, kteří mne skutečně milují a skutečně mi rozumí. Jejich jediným cílem je zde na zemi projevit Nejvyššího ve mně.