Jednou jsem měl příležitost říci vám o velmi vážném vnitřním problému, který jsem měl, a vy jste řekl, že protože jsem byl schopen vyjevit vám tento problém, mohl jste ho odebrat. Jestliže někdo nemá tuto vnější příležitost, jaký je nejlepší způsob, jak vám problém úplně odevzdat? Vnitřně jsem se snažil, ale byl jsem neúspěšný, dokud jsem vám to nemohl nabídnout navenek.

Sri Chinmoy: Tato otázka rozbíjí mé srdce. Když má někdo tajemství ve svém srdci, myslíte si, že jeho mysl to neví? Myslíte si, že jeho vitálno to neví? Myslíte si, že jeho tělo to neví? Jestliže někdo trpí, protože chová určité tajemství, pak trpí celá jeho bytost. Jeho vitálno trpí, jeho mysl trpí, všechno trpí. Naopak, když někdo chová sladké tajemství, dobré tajemství, pak se celá jeho bytost raduje. To je proto, že jeho tělo, vitálno, mysl a srdce jsou jedním. To je důvod, proč dobré tajemství dává radost celé naší bytosti a špatné tajemství vytváří problémy pro celou naši bytost.

Ve chvíli, kdy se můžete podělit o svá tajemství se svým Mistrem, už jste udělali jeden krok kupředu. Pak Mistr říká: „Nyní chci, abys šel deset kroků, sto kroků napřed a přestal dělat to, co děláš špatně.“ Řekněme, že dva roky nebo deset let nebo dvanáct let se můžete snažit problém skrývat uvnitř sebe. Protože jste nechávali dveře svého srdce zavřené, je uvnitř něj jen temnota, temnota, temnota. Když mi řeknete své tajemství, je to jako když otevřete dveře svého srdce a vpustíte čerstvý vzduch a světlo. V tu chvíli jsem na vás tak hrdý; nedokážete si představit, jak oceňuji a obdivuji vaši upřímnost.

Ale teď, když už jste otevřeli svá srdce alespoň trochu, proč je neotevřete úplně? Mnoho lidí mi svěřuje svá tajemství; slyším milióny tajemství. Ale neudělají další krok: poslušnost. Jsou hotovi mi říci, že udělali něco velmi špatného. Ale když jim poradím a řeknu jim: „Už to víckrát nedělejte,“ nejsou ochotni poslechnout. A musíte vědět, že to není jen pouhá rada, kterou dávám. Když vám říkám, abyste něco nedělali, dávám vám také sílu tu věc nedělat. Dávám vám vnitřní sílu, abyste svou chybu neopakovali. Ale vy ji nechcete přijmout.

Většina problémů žáků začíná neposlušností a pokračuje kvůli neochotě. Nejdříve uděláte něco, s čím víte, že váš Mistr nebude souhlasit. Porušíte božská pravidla a uděláte něco neduchovního kvůli pozemskému pokušení nebo touze po pozemském jménu a slávě, nebo protože si myslíte, že můžete učinit svůj život nějakým způsobem šťastnější. Pak uděláte něco dalšího špatně tím, že to tajíte a neřeknete o tom Mistrovi. Žáci, kteří upevnili svou jednotu se mnou anebo kteří chtějí upevnit svou jednotu se mnou, se nebudou bát říci mi o svých těžkostech a problémech. Jestliže zůstanou zticha, protože si myslí, že budu rozzlobený, pak kde je jejich láska ke mně, kde je jejich jednota se mnou?

Když vaše upřímnost konečně vyjde do popředí, aby vás zachránila před vaší neposlušností, řeknete mi o svých problémech nebo o tom, proč vaše vědomí kleslo. Ale když vám řeknu, co máte dělat, v tu chvíli přijde váš vzdor nebo odpor a vy mne neposlechnete. Takže co se stane? Vaše upřímnost je rozsekána na kousky. Když neposloucháte Mistra, jen zrazujete svou vlastní duchovnost. Někteří mí žáci jsou absolutně ve svém vlastním světě a jejich svět je milióny a milióny mil vzdálen od božského světa. Vytvořili si sami pro sebe peklo, kterého si užívají, a pokouší se mě tak oklamat a podvést. Když si konečně uvědomí, že žijí v pekle, řeknou mi, že jejich tajemství je mučí a že trpí jako nikdo jiný. Řeknu jim: „Prosím, prosím, nezůstávejte v pekle. Roky a roky se snažím vytvořit pro vás Nebe, ale vy jste tam nechtěli zůstat. Místo toho jste chtěli žít v pekle. Nyní se chcete stát znovu božskými, takže vám dávám schopnost. V pravém slova smyslu jsem tou schopností pro vás.“ Ale ti lidé neposlouchají a oba pak trpíme.

Nejdříve se vyhýbáte lékaři, pak mu nakonec řeknete: „Něco je ve mně špatného.“ Lékař řekne: „Je to rakovina, berte léky.“ Ale vy řeknete: „Ne, já nebudu brát léky. Chci si užít svého způsobu života, chci si užít své rakoviny.“ Ale duchovní Mistr není jako vnější lékař. Jestliže pacient zemře, protože si nevzal léky, vnější lékař prostě řekne: „Není to má chyba.“ Ale vnitřní lékař, Mistr, není takový. Trpí a pláče, protože jej žák neposlechl. Když žák zemře duchovně, Mistr řekne: „Kdyby ten člověk uposlechl mé rady, mohl jsem ho zachránit.“

Hledající a žáci, kteří byli schopni vyřešit své vitální a jiné vnitřní problémy, to dokázali jen díky své upřímnosti a ochotě přijmout duchovní radu. Uvnitř svého Mistra můžete vidět Nejvyššího, to Nejvyšší. Jestliže Nejvyšší nemůže vyřešit vaše problémy, pak kdo je bude schopen za vás vyřešit? Když je Mistr ve fyzickém, je to vaše zlatá příležitost udělat ten nejrychlejší pokrok. Jak Šrí Rámakrišna řekl, kraví mléko je ve vemenu. Jestliže chcete mléko, musíte zmáčknout vemeno, ne ucho nebo ocas.

Podobně, když chcete vyřešit své duchovní problémy, musíte jít za správným člověkem. Váš Mistr je tím správným člověkem, který vám dá moudrost. Jestliže máte problém, pak máte zlatou příležitost jít za Mistrem a nechat jej ten problém vyřešit. Když je Mistr na fyzické úrovni, je to nejsnazší doba, abyste se duchovně rozvinuli. Mistr je vemenem krávy, která je Univerzální Skutečností. Na jednom určitém místě v domě je oltář. Na jednom určitém místě v zahradě je nejkrásnější růže.

Jestliže si dokážete upevnit svou jednotu s vůlí Mistra, dokud je na fyzické úrovni, pak si ji budete schopni udržet, až Mistr opustí fyzické. Ale pokud si neumíte upevnit svou jednotu s Mistrem zde, myslíte si, že si ji budete schopni upevnit potom, co zemře? Je to nekonečně náročnější! Jestliže mne lidé neposlouchají, dokud jsem na fyzické úrovni, budou potom dělat správnou věc, až budu na úrovni duše? Musíte vystavět svůj most jednoty zde, přímo přede mnou, jestliže chcete, aby tu byl i potom, co odejdu do Nebe.