Jak bůh nebo bohyně pociťuje, když má lidská bytost jejich jméno?

Sri Chinmoy: V Indii někdy dávají rodiče svým dětem duchovní jména jako Lakšmí nebo Krišna, aby vynesli do popředí jejich božské kvality. Dávají tato jména s myšlenkou, že pokaždé se budou snažit vidět ve svých dětech přítomnost těchto bohů nebo bohyní. Modlí se, aby božské kvality, které tito bohové a bohyně mají, byly projeveny v jejich a skrze jejich děti. Někteří rodiče se modlí po měsíce a roky, aby jejich děti měly tyto božské kvality.

Někteří rodiče se ovšem nebudou modlit ani vteřinu. Pojmenují děti takto ne proto, aby byly duchovní, ale protože mají radost, když říkají, že jméno jejich syna je Ráma nebo Krišna. Dají svým dětem božská jména, ale zatímco vyrůstají, budou je učit nepředstavitelné věci, aby se mohly stát úspěšnými v profesích, kde vědomí není vůbec aspirující. Dají svým dětem ideální jména některých bohů nebo bohyní, ale potom je vedou spíše do džungle klamu než do zahrady Božskosti.

Když dávám duchovní jméno svému žákovi, je to proto, že vidím jeho možnosti a vnitřní schopnosti. Vidím, které kvality v této inkarnaci nejspíš vynese do popředí. Každý člověk má mnoho božských vlastností, ale některé z těchto vlastností jsou více připravené, aby se projevily, nebo je u nich pravděpodobnější, že se v této inkarnaci projeví. Takže dávám různá jména v závislosti na schopnosti duše, ochotě a dychtivosti projevit božské skrze některé božské vlastnosti. Když bohové a bohyně vidí, že někteří hledající projevují význam svých duchovních jmen, jsou velmi šťastní. Ale zesmutní, když vidí, že děti, které po nich byly pojmenovány, vedou velmi nebožský život a znesvěcují jejich jména. Někteří rodiče prostě dají duchovní jméno a pak ukážou svým dětem cestu do pekla. V mém případě se snažím přinést do popředí vlastnosti, které toto duchovní jméno ztělesňuje, a pomáhám žákovi tyto vlastnosti vědomě projevit.