Když Kristus řekl: „Já jsem Cesta a Cíl“ neřekl, že je jedinou cestou, ačkoli křesťanský svět to tak interpretoval. Ale když to řekl, byl si vědom Avatárů, kteří jej předcházeli?

Sri Chinmoy: Určitě si jich byl vědom. Ale když řekl: „Já jsem Cesta a Cíl,“ měl pravdu. V tu chvíli se stal neoddělitelně jedním se svým Nebeským Otcem, s Nejvyšším. Pán Krišna řekl něco podobného. Řekl: „Nezáleží na tom, koho uctíváte, nezáleží na tom, kdo je váš Guru. Všechna vaše láska, oddanost a odevzdání přijdou ke mně, protože já jsem Nejvyšší.“ Když realizujete to Nejvyšší, stanete se s Tím neoddělitelně jedním. Když se jednou kapka sjednotí s oceánem, nemůžete je oddělit. Je oceánem, jsou jedním.

Na konci cesty, nehledě na to, kterou cestou jdete, si to musíte uvědomit. Nyní mne vidíte jako lidskou bytost, takže říkáte: „Ó, jsi s námi na zemi. Jak můžeš být také ve stále se přesahujícím Za?“ Ale Nejvyšší ve mně může být na mnoha místech zároveň. Pán Krišna ukázal Ardžunovi svou Univerzální Podobu. Když žák spatří Univerzální Podobu Mistra, bude skutečně vědět, že to, co Mistr říkal, je stoprocentní pravda. Když žák uvidí Nekonečné, v tu chvíli pro něj bude snazší vidět konečné. Jestliže vidíte, že někdo má milióny dolarů v Nebi, pak je snadné věřit, že má jeden dolar na zemi.