Můžeme obvykle říci, kdy poselství přichází ze srdce?

Sri Chinmoy: Můžete si myslet, že poselství přichází l vašeho srdce, ale vitálno je hned vedle srdce. Duchovní srdce není uprostřed hrudi, ale trochu napravo, kdežto vitálno je na levé straně. Může to být dynamické vitálno, může to být emocionální vitálno. Vitálno je tak ošidné. Vznáší se hned v blízkosti srdce a klame vás. A když vitálno přijde za myslí, dostane zde potravu. Mysl dá vitálnu na povzbuzení to nejlahodnější jídlo, protože chce využít pomoci vitálna k poražení srdce. Bude se pokoušet porazit božské impulzy srdce za každou cenu.

Mysl bojuje proti duchovnímu srdci a vitálno ho podvádí. Většina lidí si plete emocionální vitálno s aspirujícím srdcem, protože cítí, že je tak zářivé, tak vysoké, tak vznešené, tak čisté. Ale jen duchovní Mistři, kteří realizovali Boha, mohou vždy poznat skutečný vnitřní hlas. Jinak může přicházet z jednoho místa, ale nechá vás pocítit, že přichází odjinud.

Na druhou stranu často to, co lidé berou jako vnitřní hlas, nepřichází z vitálna, ale z mysli samé. Mysl mluví a mysl také poslouchá. A zatímco poslouchá, táhne za sebou i tělo, vitálno a srdce. Měl jsem žáky, kteří věřili, že dostávají vnitřní poselství, když meditují na mou fotografii. Tvrdili, že tato poselství jsou výše a autentičtější než poselství, která jim dávám přímo ve fyzickém, z očí do očí. To je hloupost lidské mysli!

Sri Aurobindo měl žáka, který byl na pokraji realizace. Jako já pocházel z Chittagongu. Potom začal dostávat vnitřní poselství. Sri Aurobindo osobně řekl: „Ne, přicházejí z tvého vitálna, z tvé mysli. Jsou to špatné síly.“ Žák řekl: „Ó ne, přišel jsi ke mně v té nejzářivější podobě a řekl jsi mi, abych udělal to a to.“ Sri Aurobindo řekl: „Jestliže jsem tvůj Guru, proč mne neposloucháš? Prostě poslechni to, co ti říkám osobně, a nedívej se na mou fotografii! Jestliže si máš vybrat mezi mnou a mou fotografií, co si vybereš? Alespoň zatímco jsem na zemi, poslouchej mne.“ Ale žák řekl: „Ne, když se dívám na tvou fotografii, mám vysoké zážitky.“ Sri Aurobindo mu řekl, že to vše jsou mentální halucinace, ale on neposlechl. Místo realizace byl chycen nepřátelskými silami, které oklamaly jeho mysl.

Říkám všem svým žákům, aby pokud se považují za mé žáky, laskavě poslouchali mne, a ne mou fotografii, když dostávají dvě rozdílná poselství. Fotografie nevytvořila mě; já jsem vytvořil fotografii. Jestliže vám navenek něco říkám, měli byste tomu věřit. Věřte poselstvím, které vycházejí z mých úst, jestliže jsou odlišné od kteréhokoli vnitřního poselství, které cítíte, že dostáváte od mé fotografie.