Když sestoupí, oceňují tyto duše vaše vnější aktivity?

Sri Chinmoy: Dělám různé aktivity, které ohromují některé z těchto duší. Vznáší se tu i tady a pokoušejí se získat radost z jiných mých aktivit než je duchovnost. Tisíce duší, které se neinkarnovaly, získávají vnitřní radost a užitek z mého umění a poezie a dalších aktivit, kdežto stěží ně-které z duší, které se inkarnovaly, získávají navenek užitek z mých aktivit.

Jestliže pořádně nahlédnu do lidské mysli — a někdy nevidím pouze jednu mysl, ale tisíce myslí najednou — vidím, že stěží jedna reaguje na mé vnější aktivity. Duše těch lidí se snaží přinutit zbytek bytosti, aby reagoval, protože ty duše si vybraly tento druh mysli. Ale tělo, vitálno, mysl a srdce ne vždy poslouchají duši.

Matka porodí několik dětí a každé z nich si nakonec prosadí svou vlastní svobodu a nezávislost. Přesně tím samým způsobem tělo, vitálno, mysl a srdce mají individualitu. Jsou jako pevná formace a mohou být velmi silné. Pokud jsou nevyvinuté, jako malé děti, poslouchají svého rodiče, duši.

Mohu vám dát jiný příklad. Někdy je manažer kanceláře velmi potěšen svými novými pracovníky. Po několika letech ale vidí, že ho pracovníci vůbec neposlouchají. Podobně, na začátku může být duše tak potěšena, že dostala určité tělo, vitálno a mysl. Potom, kvůli nevědomosti, pokušení a jiným špatným silám, přijde neposlušnost a duše zesmutní a je nešťastná.

Někteří, přestože mají univerzitní diplom, se snaží mysl ignorovat nebo zavrhnout, když vstoupí do duchovního života. Chtějí zůstat jen uvnitř srdce, aby udělali ten nejrychlejší pokrok. Vůbec se nezajímají o osvícení mysli. Potom po patnácti nebo dvaceti letech řeknou: „Proč jsme se jí vzdali?“ Tu samou mysl, kterou dříve odložili stranou, chtějí nyní vědomě rozvinout. Takže začnou krmit mysl a duše neuvěřitelně trpí.

Předtím, než jste vstoupili do duchovního života, jste si po osmnáct nebo dvacet let užívali svobody. Ta svoboda vás neučinila šťastnými, a tak jste se rozhodli vyzkoušet nový druh svobody. Namísto abyste poslouchali svou mysl nebo vitálno, rozhodli jste se poslouchat své srdce a duši. Jestliže cítíte, že neposloucháte nikoho, pak jen klamete sami sebe. Buď posloucháte svou duši, anebo posloucháte svou mysl, vitálno a fyzické. Říkat: „Já jsem ten, kdo činí rozhodnutí,“ je absurdní! Vy jste vaše tělo, vitálno, mysl, srdce a duše a vaše rozhodnutí jsou činěna jednou nebo několika z těchto částí vaší bytosti. Jen si toho možná nejste vědomi, protože vaše meditace není dostatečně hluboká, abyste viděli, odkud přichází vaše vnitřní rozhodnutí.