A co lidé jako Schubert, například, je on skutečně vysoce vyvinutá duše?

Sri Chinmoy: Hudebně byl vyspělý, ale ne duchovně. Některé duše, které jednou byly velké v hudebním světě nebo v některém jiném světě, se znovu inkarnovaly. Když na ně myslíme, okamžitě cítíme, že jsou v Nebi. Ale když použijeme svou okultní vizi, vidíme, že některé už se dávno vtělily. Některé z těchto duší, které vykonaly něco velmi významného v předchozí inkarnaci, vedou nyní na zemi velmi obyčejný život.