Mnohokrát nás duše velkých lidí, kteří jsou mnoho let mrtví, přichází navštívit, nebo je vzýváme. Proč si tyto duše už nevzaly další inkarnaci?

Sri Chinmoy: Některé skutečně pokročilé duše chtějí plavat, ale když přijdou ke břehu, jsou vystrašené. Vzpomenou si, jak hodně trpěly v předchozích inkarnacích, a nechtějí znovu skočit do vody, zvláště když to byli lidé s velikým srdcem, kteří procházeli ohromným utrpením a neporozuměním. Tyto duše chtějí zůstat dále v Nebi a Nebe je šťastné, že je má.

Duše, které byly neaspirující a neudělaly ve svých předchozích inkarnacích nic významného, nejsou v Nebi chtěné. Po šesti letech autority řeknou: „Jděte ven, jděte ven!“ Pak musí jít zpět, pokud ovšem nejsou spojeny s nějakou duší, která realizovala Boha nebo která je vysoce pokročilá, a nedostanou od ní doporučení, aby zůstaly déle v tom vyšším světě, ve kterém právě jsou.

Některé duše nemusí být pokročilé, ale protože ke mně mají nesmírnou lásku a oddanost, dostávají zvláštní Milost. Obyčejné duše jinak nemohou zůstat ve vyšších světech déle než několik let. Pak přijdou zpět na zem.