Existuje nějaké datum, kdy přijde realizace Boha, anebo se to prostě postupně stane?

Sri Chinmoy: Někteří duchovní Mistři vyhlásili datum své realizace, kdežto jiní ne. Sri Aurobindo vyhlásil určité datum, kdy do něj plně sestoupilo Vědomí Krišny a on rozpoznal ten den jako den své realizace Boha. Buddha také vyhlásil svou realizaci na určitý den. Šrí Rámakrišna na druhou stranu nezaznamenal pro svou realizaci žádné datum. Já to nechci vyhlašovat. Také jsem dosáhl realizace v minulých inkarnacích. Na druhou stranu není žádný konec naší realizace, neboť Bůh Sám neustále překračuje svou vlastní Nekonečnost, Věčnost a Nesmrtelnost. Takže realizace Boha může být po dosažení věčně překonávána, rozšiřována a zdokonalována.